Choose your language:
de   en   fr   nl   
Our other budget HOTEL
Hostel The Veteran

Disclaimer

Zorgdragen voor juiste informatie

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Hotel de Munck. Hotel de Munck besteedt uiterste zorg aan een zo actuele, toegankelijke, correcte en complete website. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Hotel de Munck kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.hoteldemunck.com . Het is mogelijk dat via de website van Hotel de Munck toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. Hotel de Munck kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina’s of websites.

Informatie per e-mail

Wilt u in de toekomst geen informatie per e-mail meer ontvangen van Hotel de Munck wilt u dan een mail sturen naar info@hoteldemunck.com . Wij verwijderen uw gegevens dan uit onze database.

© Hotel de Munck 2010. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Hotel de Munck worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enige wijze worden vermenigvuldigd.

Book

Check